top of page
Kvinnohälsa

Vad är Meja Kvinnohälsa?

Här kan du läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med på Meja Kvinnohälsa


Meja Kvinnohälsa är en specialistenhet i Stockholm där fysioterapi och psykoterapi samt utbildning inom kvinnors hälsa står i fokus. Hos Meja arbetar fysioterapeuter med olika kompetens tillsammans för att kunna erbjuda olika rehabiliteringsalternativ för kvinnor i alla åldrar.

Vi erbjuder informationsträffar, träningsgrupper, kurser och föreläsningar på en mängd olika teman.

 

Jag arbetar  i nära samarbete med fysioterapeuter vilket ger unik möjlighet att kombinera den kroppsliga och psykologiska behandlingen.  
 

Som psykolog inom kvinnohälsa arbetar jag exempelvis med:

  • Graviditetspsykologi: oro, nedstämdhet, förlossningsrädsla

  • Kriser och trauman runt graviditet och födande 

  • Förlossnings- och föräldra­förberedelse

  • Föräldrars psykiska hälsa under graviditet och småbarnsperiod

  • Anknytning och anknytningsproblem

  • Vulvasmärta

  • Sexualitet och lust

*  Alla är välkomna oavsett könsidentitet! Även om det heter "kvinnohälsa" så är jag väl medveten om att dessa frågor  är aktuella hos många personer som inte identifierar sig som "kvinna". 

hbtqi
bottom of page