top of page
  • Skribentens bildBozena Fatyga

Att bli medveten om sina värderingar: en startpunkt för förändring

Uppdaterat: 28 apr. 2023Att utvecklas och växa som person är en ständig process som kräver självreflektion och självkännedom. Genom att ta oss tid för att reflektera över vilka sidor av oss själva vi vill utveckla, vilka relationer vi vill ha och hur vi vill behandla både oss själva och andra, kan vi ta viktiga steg mot att leva ett mer meningsfullt liv.


 

Det börjar med en fråga: vad vill du att ditt liv ska handla om?


En viktig del av att utvecklas och växa som person är att ha en klar bild av vad som är viktigt för oss i livet och att agera i linje med våra värderingar. När vi blir medvetna om våra värderingar kan vi göra medvetna val som tar oss närmare den tillvaro vi vill leva.


Världen är ditt hjärtas djupaste önskningar om hur du vill agera och hur du vill behandla både dig själv och andra och världen omkring dig. De kan vägleda dig och ge livet en känsla av mening och syfte.

Värden är de principer och ideal som är viktiga för oss och som styr vårt beteende och våra val i livet. Det är de djupaste önskningarna i vårt hjärta om hur vi vill agera och behandla både oss själva och andra människor, och hur vi vill bidra till världen omkring oss.


Dem kan ta olika former, till exempel rättvisa, mod, kärlek, respekt, frihet, eller kreativitet. Det är personligt och unikt för var och en av oss. När vi känner oss osäkra eller ovetande om vad vi ska göra, kan det vara till stor hjälp att ta en stund för att reflektera över vilka värden som är viktiga för oss och använda dem som en guide för att fatta beslut.


Att kalibrera inre kompass


Det handlar om att hitta den inre kompassen och använda den som ett verktyg för att skapa ökad insikt och medvetenhet. Genom självinsikt och reflektion kan vi komma i känslomässig kontakt med våra innersta önskningar och drivkrafter. Att stanna upp, ta en paus och fokusera på oss själva är vägen dit.


Motivationsforskningen visar att människor som själva har valt riktning utifrån sina värderingar också är uthålligare i att nå målen.


Att leva enligt våra värden ger livet en känsla av mening och syfte. När vi agerar i linje med det som är viktigt känner vi oss mer engagerade och passionerade om det vi gör, och vi upplever en djupare nöjdhet och tillfredsställelse i livet.


Det är viktigt att komma ihåg det inte är ett tillstånd som vi når och sedan är färdiga med.

Att leva enligt våra värden är en pågående process som kräver att vi ständigt reflekterar över vad som är viktigt för oss och att vi försöker leva i linje med det varje dag. Genom att sträva efter att leva enligt våra värden kan vi utvecklas och växa som personer och skapa ett liv som är meningsfullt och rikt på erfarenheter och möjligheter.


Refletionsfrågor:


  • På vilket sätt vill du utvecklas och växa?

  • Vilka sidor och styrkor hos dig själv som du vill kultivera?

  • Hur vill du behandla dig själv?

  • Vilken typ av relationer vill du skapa?

  • Hur vill du behandla andra som du har relation med?

  • Vad vill du stå för när utmanande situationer uppstår?

  • Vilka områden är mest viktiga för dig?

  • Hur vill du agera och vad vill du stå för i livet?

Övervinna hinder och utmaningar


Men att agera i linje med våra värderingar kan vara en utmaning. Det kan finnas hinder och utmaningar på vägen som gör det svårt att agera som vi vill. Därför är det viktigt att ha strategier för att hantera dessa hinder och att vara öppen för att justera vår inre kompass när det behövs. Att lära sig nya färdigheter för att hantera svåra tankar och känslor på ett mer effektivt sätt kan vara ett viktigt steg för att komma närmare det livet du vill leva.

Du kanske kämpar mot jobbiga känslor, vill sluta mår dåligt eller fastnar i ett beteende som du upplever problematiskt.


Det kan handla om att identifiera vilka tankar och känslor triggar ditt beteende och lära sig nya sätt att hantera dem så att de slutar dra iväg med dig och kanske utforska det du vill göra istället så att du kan välja att göra något annat som förhoppningsvis fungerar bättre för dig, både kortsiktigt och långsiktigt.


En användbar fråga för att komma förbi det som hindrar dig kan låta så här:


  • Vad skulle du göra annorlunda om du inte kände dig deppig/orolig/arg?Små steg i vardagen


Att ta små steg i vardagen kan verka obetydligt, men det är en kraftfull metod för att gradvis skapa en meningsfull och tillfredsställande livsstil. Genom att bryta ner stora mål till mindre, hanterbara steg kan vi undvika att bli överväldigade av uppgiften och istället känna en stolthet och glädje när vi uppnår varje delmål.


När vi tar små steg i riktning mot våra värderingar, oavsett hur små dessa steg kan verka, så ökar vi gradvis vårt förtroende

och vårt engagemang för att leva enligt det som är viktigt för oss. Vi blir också mer flexibla och anpassningsbara när vi förhåller oss till hinder och utmaningar på vägen, eftersom vi har lärt oss att ta små steg för att komma vidare istället för att fastna i negativa tankemönster. Att leva i linje med våra värderingar kan ge oss en större känsla av syfte och mening i tillvaron.


 

Värden - din inre kompass på livets resa


Att utvecklas och växa som person är en resa som aldrig tar slut. Men genom att vara öppen för förändring och att agera i linje med våra värderingar kan vi skapa ett liv som är meningsfullt och rikt på erfarenheter och möjligheter. Medvetenhet om våra värderingar och strategier för att hantera hinder kan hjälpa oss att ta viktiga steg mot en mer autentisk och uppfyllande tillvaro.

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page