top of page
 • Skribentens bildBozena Fatyga

Mindfulness: En guide för nybörjare


Mindfulness har blivit alltmer populärt de senaste åren som en metod för att hantera stress och förbättra hälsa och välbefinnande. Men vad är egentligen mindfulness och hur kan man praktisera det? I den här artikeln kommer jag att ge dig en grundlig guide för mindfulness, steg-för-steg instruktioner för att praktisera det och beskriva hur du kan inkludera det i din vardag.


Vad är mindfulness?


Mindfulness, eller medveten närvaro, syftar till att öka medvetenheten om det som sker i nuet, utan att döma eller förändra det. Det är en praktik som har sina rötter i buddhistisk tradition men har sedan dess anpassats för att passa en modern västerländsk publik.


Mindfulness handlar om att vara fullt uppmärksam på det som sker i ögonblicket, inklusive våra tankar, känslor och fysiska upplevelser. Det innebär att man är närvarande i nuet utan att döma det som händer, utan att fastna i tankar om det som har varit eller det som kommer att ske.


Ursprung och historia


Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska meditationspraktiken Vipassana, som betyder "betrakta" eller "bevittna". Denna form av meditation handlar om att observera sina tankar, känslor och fysiska upplevelser utan att döma dem, man betraktar sin egen andning med full uppmärksamhet.


Under 1970-talet introducerades mindfulness i västvärlden av Jon Kabat-Zinn, en amerikansk läkare och forskare. Han utvecklade en metod som han kallade för Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), vilken kombinerade mindfulness med yoga och kognitiv beteendeterapi. Sedan dess har mindfulness blivit en alltmer populär metod för att minska stress, hantera ångest och förbättra sin mentala hälsa.


Skillnad mellan mindfulness och meditation


Meditation är en övergripande term som inkluderar en mängd olika tekniker som syftar till att stilla sinnet och öka medvetenheten. Mindfulness kan betraktas som en form av meditation som fokuserar på att vara närvarande i nuet och att öka medvetenheten om sina tankar, känslor och fysiska upplevelser.


Andra former av meditation kan innebära att man fonuserar på en mantra, visualiseringar eller kontemplation. Skillnaden mellan dessa tekniker och mindfulness är att mindfulness inte går ut på att helt tömma ditt huvud på tankar, utan istället på att låta dina tankar komma och gå som de vill.


Att vara här och nu är en utmaning. Det finns ständig någonting som tävlar om vår uppmärksamhet. Att tappa kontakten med nuet och dras iväg i tankarna är helt normalt och ibland även helt nödvändigt. Det kan vara skönt att tänka på mindfulness som en process och inte ett tillstånd.


Syftet med mindfulness är att utveckla ett förhållningssätt till livet som bygger på öppenhet acceptans och medvetet engagemang i livet. Att kunna på ett flexibelt och medvetet sätt rikta vår uppmärksamhet på det vi önskar kräver som sagt en del träning.Steg-för-steg guide för att praktisera mindfulness


För att praktisera mindfulness behöver du inte några speciella verktyg eller utrustning. Allt som krävs är lite tid och tålamod. Faktum är att allt kan vara närvaroträning om du ger det din fulla uppmärksamhet. Den kan tränas i varje ögonblick och på alla möjliga kreativa sätt.


Här är en steg-för-steg guide för att praktisera mindfulness:


Steg 1: Fokusera på andningen

 1. Andningsmeditation: Sitt bekvämt på en stol eller på en kudde på golvet. Stäng dina ögon eller behåll dem öppna och fokusera på en punkt framför dig. Fokusera sedan på din andning. Räkna till fyra när du andas in, håll andan i fyra sekunder och andas sedan ut i fyra sekunder. Fortsätt att andas på detta sätt i några minuter.

 2. Andningsövning för avslappning: Lägg dig ner på ryggen och sätt en hand på magen och en hand på bröstet. Fokusera på att andas in genom näsan och känna hur magen expanderar och sedan andas ut genom munnen och känna hur magen sjunker ner igen. Fortsätt att andas på detta sätt i några minuter och känn hur avslappnad din kropp blir.

Steg 2: Observera dina tankar

 1. Tankeövning: Sätt dig bekvämt på en stol eller på en kudde på golvet. Fokusera på din andning och låt dina tankar flyta fritt utan att döma eller förändra dem. Om du märker att du fastnar vid en tanke, försök att återvända till din andning. Fortsätt att observera dina tankar på detta sätt i några minuter.

 2. Tankekatalog: Ta fram en anteckningsbok och skriv ner alla tankar som kommer upp i ditt huvud under en viss tid (till exempel 5 minuter). Låt dem komma och gå utan att döma eller förändra dem.

Steg 3: Acceptera dina känslor

 1. Kroppsscanning: Sitt eller ligga ner på ryggen och fokusera på din andning. Låt sedan din uppmärksamhet vandra genom din kropp och känn efter om det finns några spänningar eller obehag. Observera dessa känslor utan att döma eller förändra dem. Fokusera på att slappna av i de områden som känns spända eller obekväma.

 2. Känslomedvetenhet: Ta några minuter att reflektera över vilka känslor du upplever för tillfället. Acceptera att känslor kan vara obehagliga eller obekväma och se dem som om de var vågor på en strand. Låt dem komma och gå utan att fastna vid dem. Försök att beskriva känslorna för dig själv med ord (till exempel "jag känner mig orolig" eller "jag känner mig glad"). Detta kan hjälpa dig att öka din medvetenhet om dina känslor och hantera dem på ett mer hälsosamt sätt.

Steg 4: Utforska dina sinnen


Fokusera nu på dina sinnen och vad du kan känna i kroppen. Låt din uppmärksamhet vandra genom din kropp och känn hur den känns just nu. Låt din uppmärksamhet vandra vidare till ljuden runt dig. Lyssna på dem utan att döma dem. Låt din uppmärksamhet vandra vidare till lukterna runt dig. Känn dem utan att döma dem. Fortsätt att utforska dina sinnen i några minuter.

Ta några djupa andetag och låt din uppmärksamhet sakta återgå till omgivningen runt dig. När du känner dig redo, öppna ögonen eller fortsätt att sitta med slutna ögon ett tag till. Ta några sekunder att observera hur du känner dig och vilken effekt övningen hade på dig. Upprepa övningen så ofta du kan för att träna ditt sinne att vara mer medvetet närvarande i nuet."5 enkla sätt att integrera mindfulness i vardagen:


 1. Uppmärksamma dina handlingar: Fokusera på det du gör just nu, oavsett om det är att borsta tänderna eller laga mat. Uppmärksamma känslan av vattnet som rinner över dina händer eller doften av maten du lagar.

 2. Uppmärksamma dina sinnen: Stanna upp och uppmärksamma de ljud, dofter, smaker och känslor som omger dig. Uppmärksamma hur du reagerar på dessa sinnesintryck utan att döma dem.

 3. Öva på att lyssna: Under en konversation kan du öva på att vara närvarande och lyssna aktivt på det som sägs utan att tänka på vad du ska säga nästa. Detta kan hjälpa dig att uppmärksamma dina egna känslor och reaktioner samtidigt som du stärker din relation med den du pratar med.

 4. Uppmärksamma dina tankar: När du upplever stress, oro eller ångest kan du öva på att observera dina tankar utan att döma eller fastna i dem. Genom att medvetet rikta uppmärksamheten tillbaka till det som händer i nuet kan du minska oro och stress.


Fördelar med mindfulness


Mindfulness är en praktik som kan ha många fördelar för vår psykiska och fysiska hälsa samt för våra relationer. Här är några av dem:


Fördelar för vår psykiska hälsa:


Ökad självmedvetenhet: Genom att praktisera mindfulness kan vi bli mer medvetna om våra tankar, känslor och beteenden. Detta kan hjälpa oss att identifiera negativa mönster och beteenden som hindrar oss från att må bra.


Minskad stress och oro: Mindfulness har visat sig minska stressnivåerna och hjälpa till att hantera oro och ångest. Genom att vara närvarande i nuet kan vi minska de negativa tankarna och känslorna som ofta förstärker stress och oro.


Bättre emotionell reglering: Genom att vara medvetna om våra känslor kan vi lära oss att reglera dem mer effektivt. Om vi håller våra känslor lättare och inte låter de kontrollera oss kan vi lära oss att hantera dem på ett hälsosamt sätt.


Fördelar för vår fysiska hälsa:


Minskad smärta: Mindfulness har visat sig minska upplevelsen av kronisk smärta. Genom att vara närvarande i nuet kan vi lära oss att acceptera smärtan istället för att kämpa mot den, vilket kan minska vår upplevelse av smärta.


Förbättrad sömnkvalitet: Mindfulness har visat sig förbättra sömnkvaliteten och hjälpa till att hantera sömnstörningar. Genom att vara närvarande i nuet kan vi minska vårt bekymmer inför sömnen och öka vår förmåga att slappna av och somna.


Ökad energi: medveten närvaro kan öka vår energi och minska trötthet och utmattning. Genom att minska stress och oro kan vi öka vår förmåga att fokusera och utföra uppgifter mer effektivt.


Fördelar för våra relationer och arbete:


Bättre relationer: Mindfulness kan hjälpa oss att vara mer närvarande i våra relationer och öka vår förmåga att lyssna och kommunicera på ett effektivt sätt. Det kan också hjälpa oss att minska konflikter och öka vår empati och förståelse för andra.


Ökad kreativitet: Genom att minska distraktioner och öka vår förmåga att fokusera kan mindfulness öka din kreativitet och produktivitet.


Ökad självacceptans: Mindfulness kan hjälpa oss att acceptera oss själva och minska självkritik och negativa tankar. Detta kan öka vår självkänsla och självförtroende, vilket kan ha positiva effekter på alla områden av våra liv.

Sammanfattning


Nu har vi lärt oss mycket om mindfulness och dess fördelar för vår psykiska och fysiska hälsa, våra relationer och vårt arbete. För många människor kan livet vara stressigt och utmanande, och det kan vara svårt att hitta tid och energi för att ta hand om sig själv på ett meningsfullt sätt. Många av oss kämpar med ångest, depression, sömnproblem eller andra hälsorelaterade bekymmer som påverkar vårt dagliga liv och våra relationer.


Genom att praktisera mindfulness och medveten närvaro kan vi minska stressen i vardagen och öka vår förmåga att hantera känslor och tankar på ett hälsosamt sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att mindfulness inte är en quick-fix för alla problem men det kan vara en användbar verktyg för att förbättra hälsa och välbefinnande.


Du kan ha försökt olika metoder för att hantera din stress och dina hälsobekymmer men känt dig frustrerad över att inget har fungerat för dig. Du kanske har känt dig överväldigad av det ständiga tempot i vardagen och behöver enkla och praktiska verktyg för att minska stressen. Eller så kanske du söker efter en mer meningsfull och medveten livsstil, där du kan känna dig mer närvarande och uppmärksam på dina egna behov.


Oavsett din situation kan mindfulness vara en hjälpande hand för att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Genom att göra mindfulness till en del av din dagliga rutin kan du gradvis öka din medvetenhet och uppleva positiva förändringar i ditt liv. Så ta det första steget idag och ge mindfulness en chans att hjälpa dig att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande på ett hållbart sätt.
61 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page