top of page
333751927_575521137849439_8298514499529306167_n_edited.jpg

Utbildning och kurser

Kurser på Meja Kvinnohälsa för dig som arbetar med kvinnor inom vård och friskvård.

Kurser för yrkesverksamma

För yrkesverksamma inom vården som exempelvis barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, gynekologer och obstetriker tillhandahåller vi handledning samt utbildning/fortbildning inom kvinnohälsa. Även för andra yrkesgrupper kan det psykologiska och tvärvetenskapliga perspektivet på kvinnohälsa vara värdefull.

Att sprida kunskap hos yrkesverksamma som i sin tur kan hjälpa patienter bättre är en oerhörd förmån. Vi är otroligt glada över det växande intresse vi möter hos andra vårdgivare och friskvårdare.

 

Aktuella kurser

meja.webp

Behandling vid smärta i underlivet, steg 1-2
18-19 april

Det här är en kurs för dig som vill lära dig mer om smärta och olika smärttillstånd i underlivet, tex vulvodyni, vaginism och överspänning. Kursen bygger vidare på befintliga kunskaper i bäckenbottenpalpation, du bör därför ha gått tidigare palpationskurs och/eller palpera som en del i ditt nuvarande arbete.

Kursen syftar till en ökad förståelse för smärtans komplexitet och inkluderar såväl ett smärtrehabiliterande perspektiv, psykologi och specifik bäckenbottenbehandling. 

I kursen kommer ni att palpera varandra under handledning samt genomföra andra praktiska moment och övningar, bland annat guidning i medveten närvaro och övningar som berör kroppslig integritet. Kursen berör även psykologiska mekanismer och metoder för att hantera dessa som vi möter i undersökning och behandling av patienter.

Datum: 24-25/10 2023, Kl 09.00-16.00

Plats: Meja Kvinnohälsa, Farsta C. Stockholm

Pris: 7800 kr exklusive moms

Kurslärare:

Elin Eriksson, leg. fysioterapeut, smärtspecialist,

Emma Regberg, leg. fysioterapeut, specialist gynekologi,

Bozena Fatyga, leg. psykolog

Lyssnar på läraren

Kurs för vårdgivare i traumamedveten förlossnings- och postpartumvård
17 maj 2024

Välkommen till en heldag för dig som i ditt arbete träffar gravida, födande eller nyförlösta. 

 

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap kring patienter som riskerar att, eller har drabbats, av förlossningsutlöst trauma. Efter genomförd kurs kommer du ha fler verktyg att möta och stötta dessa personer.

Kursen riktar sig till vårdpersonal (läkare, barnmorska, fysioterapeut, psykolog). Kursen tar upp alla viktiga aspekter av trauma och traumamedvetet arbetssätt. Den innefattar både teoretisk kunskap om trauma samt praktiska verktyg och tekniker för att hantera traumarespons och skapa en trygg miljö. Vi kommer att utforska betydelsen av tillit, kommunikation och samtycke samt hur du kan skapa en traumamedveten arbetsmiljö.


Kursen ger dig kunskaper för att förstå och hantera trauma på ett evidensbaserat sätt. 
Genom att lära dig att identifiera tecken och symtom på trauma kommer du att kunna erbjuda ett mer välgrundat stöd till födande och deras familjer.


Efter genomförd kurs kommer du att ha kunskap om:
- Trauma och dess effekter på individen
- Strategier och reaktioner som indikerar tauma
- Händelser och riskfaktorer - Fysiskt och psykiskt trauma under graviditet, förlossning och
postpartumtid
- Traumamedvetet arbetssätt
 

 

Kurslärare:
Bozena Fatyga, leg psykolog
Mia Fernando, specialistfysioterapeut obstetrik, gynekologi, urologi
Plats: Meja Kvinnohälsa, Stockholm
Datum: 9/11 2023
Pris: 5000 exklusive moms
Fika ingår 

Anmälan är bindande, men plats kan överlåtas till lämplig ersättare. Ångerrätt om 14 dagar från
anmälan gäller.
 
Vid frågor om kursens innehåll hör av dig till:
mia@mejakvinnohalsa.se eller bozena@mejakvinnohalsa.se

 


Vid frågor om kursplats/anmälan och fakturering hör av dig till:
info@mejakvinnohalsa.se

Kontakt

Kontakta mig för förfrågan och offert!

0720-38 95 14

bottom of page