top of page
Bozena Fatyga Psykolog Stockholm Farsta

UPPLEV FÖRÄNDRINGEN
 
Träffa erfaren psykolog Söderort, Stockholm

BOZENA FATYGA 
leg psykolog

terapi

Jag arbetar med de flesta svårigheter som vi människor stöter på under livets gång såsom ångesttillstånd, depression, stress och sömnbesvär.

utbildning

För yrkesverksamma inom vården som exempelvis barnmorskor, psykologer, kuratorer, gynekologer och obstetriker erbjuder jag handledning samt utbildning/fortbildning inom kvinnohälsa

handledning

Möter du människor i ditt arbete och behöver stöd i hur du kan utveckla dina färdigheter och bemötande?

Handledning är en värdefull och effektiv insats för dig och dina medarbetare.

grupper

Läs mer och anmäl dig till Vulvaskola och Postpartumskola!

Behöver du hjälp att hantera livets utmaningar? 

 

Upplever du utmaningar relaterade till oro, nedstämdhet eller livsomställningar?

Kanske behöver du hjälp i ditt föräldraskap eller din parrelation. Det kommer en tid i mångas liv där det kan behövas hjälp från en person med rätt utbildning och erfarenhet för att klara av livets olika utmaningar. Psykologisk rådgivning är något som de flesta behöver någon gång i livet.


Samtalsterapi anpassad efter dina behov 


Jag är en legitimerad psykolog med över 10-årig erfarenhet av att arbeta med samtalsterapi med både vuxna, barn och unga samt hela familjer. Jag anpassar teorier och metoder från olika inriktningar för att bäst kunna bemöta den frågeställning som mina klienter kommer med. Vanligtvis arbetar jag utifrån metoder som KBT och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Interpersonell terapi (IPT) samt Nonviolent Communication (NVC).

Som legitimerad psykolog kan jag hjälpa dig både med att utveckla nya perspektiv på livet och med att hantera svårare problem som till exempel depression, utmattningssymtom och/eller ångesttillstånd. Läs mer om vilka behandlingar jag erbjuder här.

Oavsett om det handlar om kortare eller längre kontakter arbetar vi tillsammans för att ska skapa förändring i ditt liv. På så sätt kan du uppleva att livet blir lättare att hantera och mer meningsfullt. 

Jag erbjuder också konsultation i kortare kontakter, till exempel föräldrarådgivning.

 

 

På plats eller online - träffa psykolog

Söderort Stockholm

 

Vi kan träffas på min mottagning i Farsta Centrum, söder om Stockholm eller online via videolänk. 


Unik kombination av psykologisk

och kroppslig behandlin


Jag arbetar i nära samarbete med fysioterapeuter på Meja Kvinnohälsa vilket ger en unik möjlighet att kombinera den kroppsliga och psykologiska behandlingen för att hjälpa dig uppnå optimal hälsa och välbefinnande.

Det kan handla exempelvis om samlagssmärta, olika besvär under graviditet eller problem som uppstår efter förlossning.

Behandling med kognitiv beteendeterapi och ACT hjälper många kvinnor som annars lider i tystnad att bryta den onda cirkeln och hantera smärtan och rädslan.

Läs mer här om hur jag arbetar med kvinnohälsa!


Föreläsare med specialistkunskap inom kvinnohälsa och HBTQ+ frågor 


Utöver mina tjänster som psykolog är jag även en van föreläsare med särskild kompetens inom området kvinnohälsa, HBTQ+ och frågor som rör könsidentitet. 

Min erfarenhet ger mig bred förståelse för de utmaningar som dessa grupper kan stå inför.


Människan i centrum


Att vara psykolog för mig handlar om att vara en människa i interaktion med en annan människa i det pågående flödet av meningsfull förändring. Mitt fokus ligger alltid på att sätta människan i centrum och hjälpa dig nå dina mål och uppnå en bättre hälsa och välbefinnande.

Psykoterapiforskning har visat att en av de mest avgörande faktorerna för en framgångsrik psykologisk behandling är relationen mellan terapeut och klient. Därför strävar jag alltid efter att du ska känna dig trygg, förstådd, respekterad och bekräftad.

Tillsammans kommer vi att arbeta för att du ska kunna uppnå dina mål och övervinna eventuella hinder på vägen.

Jag ser fram emot att hjälpa dig på din resa mot en mer balanserad och tillfredsställande tillvaro. Tveka inte att kontakta mig för mer information eller för att boka en tid.

Välkommen till min mottagning på Munkforsplan 33!

334712870_3532078037028777_4754700483820319921_n_edited.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Bozena Fatyga är medlem i psykologföretagarna

Exempel på vad terapi kan hjälpa dig med:

Hantera stress och oro
Utveckla verktyg och hjälpsamma strategier för att hantera ångest och nedstämdhet
Öka din självmedkänsla och förbättra ditt förhållande till dig själv
Stärka dina relationer med andra
Förbättra din sömn och hantera sömnproblem
Uppnå ökad livskvalitet och välbefinnande
Stötta dig under kriser

3.png
Psykolog session

LITE OM TERAPI

Samtalsterapi är en form av psykologisk behandling som syftar till att hjälpa människor att hantera svåra känslor, beteenden och tankar som hindrar dem från att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv. Det kan handla om att hantera ångest, depression, stress, relationella problem, kriser, trauma, sorg eller smärtproblematik.
Terapin utgår från en grundtanke om att genom samtal med en professionell terapeut kan man frigöra hinder, ge insikter och perspektiv så att man kan handla mer fritt i sin livssituation. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ditt välbefinnande i relationer, vardag och arbete.
Terapin är anpassad efter varje persons unika behov och syftar till att hjälpa dig att hitta nya perspektiv och lösningar på dina problem. Terapeuten fungerar som en stödjande och icke-dömande partner som hjälper dig att utforska dina tankar, känslor och beteenden. Genom att öka medvetenheten om dessa faktorer kan du lära dig att hantera dem på ett hälsosamt sätt.
Oavsett om du känner att du inte lever fullt ut och söker hjälp för att hitta en meningsfull riktning i livet, eller om du vill hantera specifika utmaningar som påverkar ditt välbefinnande, så kan jag hjälpa dig att hitta nya perspektiv och vara stöd och hjälp på vägen att komma vidare.

Lagar & regler
för psykologer

Bozena Fatyga är legitimerad psykolog och därmed kontrollerad av Socialstyrelsen. Det innebär en trygghet för patienter då alla legitimerade psykologer kontinuerligt måste uppdatera och kompetensutveckla sig för att kunna utföra behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet såsom lagen kräver.

Hon är medlem i Psykologförbundet och i Psykologföretagarna och har därigenom patientförsäkring och företagsförsäkring för en trygg och säker verksamhet. Hon är registrerad för vårdverksamhet vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lag, innehar F-skatt och är momsregistrerad, samt följer Yrkesetiska principer för psykologer i Norden och Principer för evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP).

 

GDPR - läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Lagar och förordningar som styr psykologens arbete:

Hälso- och sjukvårdslagen
Socialtjänstlagen
Dataskyddsförordningen
Patientsäkerhetslagen
Patientdatalagen

Med flera…

bottom of page