top of page
terapia po polsku

Psychoterapia po polsku

Jestem legitymowanym psychologiem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie. Zapraszam osoby poszukujące kontaktu indywidualnego, pary oraz rodziny do współpracy. Praca z ludźmi jest moją pasją a psychoterapia przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. W pracy terapeutycznej najważnejsza jest dla mnie otwarta i akceptująca postawa. Tylko w takich, bezpiecznych warunkach możliwe jest poznawanie siebie i praca nad pokonywaniem własnych trudności.

Livscoaching

Psychoterapia indywidualna

Terapia osób dorosłych oraz dzieci. Pracuje z najczęstszymi problemami w zakresie zdrowia psychicznego m.in takimi jak zaburzenia lękowe, depresja czy PTSD.  Zapraszam również osoby zmagające się z życiowyi kryzysami i trudnościami.

Cena: 1200kr - 45min

parterapi

Psychoterapia par

Zapraszam pary, które doświadczają trudności w związku. Mogę pomóc Wam pracować nad poprawą komunikacji w związku, przejść kryzys, rozwiązać trudności w życiu seksualnym lub znaleść porozumienie w podejściu do wychowywania dzieci.

 

 

Cena: 1650kr - 60min

familjeterapi

Terapia rodzin/ poradnictwo rodzinne

Zasięgnij pomocy w obszarze szeroko rozumianego funkcjonowania rodziny i problemów wychowawczych. Oferuję wsparcie i pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudności życiowych i kryzysów.  Udzielam rodzicom indywidualnych konsultacji dotyczących wychowania dzieci i młodzieży. 

Cena:: 900kr - 30 min/ 1650kr - 60 minn

W czym może pomóc psychoterapia?

​W leczeniu takich stanów zdrowia psychicznego jak np.:

 • Depresja

 • Niepokój

 • Dystymia

 • Zaburzenia odżywiania

 • Depresja okołoporodowa i poporodowa

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)

 • Zaburzenia lęku społecznego

Psychoterapia może równiez pomóc w radzeniu sobie z problemami przywiązania, żalem po stracie, przystosowaniem się do życia i wyzwaniami jakie ono ze sobą niesie. Pomaga lepiej zrozumieć siebie i funkcjonowanie wśród bliskich i dalszego otoczenia, nawiązywać relacje z ludźmi, rozwiązywać konflikty. Pozwala świadomie kierować swoim losem.

W trakcie naszych spotkań wspólnie ustalimy cel naszej pracy.

METODY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

czyli podłoże teoretyczne mojej pracy

ACT

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance & Commitment Therapy,  ACT – czytane jako jedno słowo) to jedna z najpopularniejszych metod psychoterapii i treningu psychologicznego, należąca do tzw. trzeciej fali terapii kognitywno- behawioralnej. Największy nacisk położony jest na to, jaka jest relacja danej osoby z tym, co ona przeżywa.

Akceptacja (acceptance) to gotowość na doświadczanie (czyli brak prób zmiany formy, częstotliwości lub wrażliwości) wewnętrznych zjawisk takich jak uczucia czy myśli, celem realizacji wartości i celów danej osoby. 

Celem terapii jest rozwinięcie umiejętności podejmowania działań zgodnych z naszymi wartościami. Takimi wartościami, które sprzyjają nam na dluższą metę zamiast szybkich reakcji podyktowanych myślami i uczuciami. Aby przybliżyć się do tego celu zapraszam Cię do pracy nad tym co w terapii ACT nazywamy elastycznością psychologiczną, na którą zawiera się kilka elementów:

 • Kontakt z bieżącą chwilą

 • Gotowość do doświadczania

 • Obserwowanie myśli bez brania ich na dosłownie

 • Elastyczne zmienianie perspektywy

 • Podejmowanie działań w zgodzie z wartościami

Elastyczność psychologiczna (flexibility) to zdolność do pełnego kontaktu z chwilą obecną oraz myślami i uczuciami, bez niepotrzebnego bronienia się i w zależności od sytuacji do utrzymania lub zmiany zachowania na rzecz własnych celów i wartości.

Źródło: Uczę się ACT

IPT

Terapia interpersonalna (IPT) to krótkoterminowa forma psychoterapii, zwykle od 12 do 16 sesji, stosowana w leczeniu depresji i innych problemów zdrowia psychicznego. Jak sama nazwa wskazuje, IPT koncentruje się na Twoich relacjach międzyludzkich i interakcjach społecznych. Obejmuje to ile wsparcia masz od innych i jaki wpływ te relacje mają na twoje zdrowie psychiczne.

Terapia interpersonalna może przynieść wiele ważnych korzyści:

 • Lepsze relacje: IPT może pomóc pacjentom zrozumieć, jak relacje wpływają na ich życie. Cel jest dwojaki: pomóc pacjentom lepiej funkcjonować społecznie i zmniejszyć poczucie depresji.

 • Zmniejszona depresja: Ta forma psychoterapii opiera się na założeniu, że depresja występuje w kontekście relacji. Innymi słowy, Twoje relacje mogą potencjalnie zwiększyć lub zmniejszyć depresję, a uczucie przygnębienia może wpłynąć na Twoje relacje. W związku z tym celem IPT jest złagodzenie objawów depresji poprzez poprawę sposobu interakcji z innymi.

W przeciwieństwie do niektórych innych form psychoterapii, IPT nie próbuje zagłębiać się w twoje wewnętrzne konflikty wynikające z przeszłych doświadczeń. Koncentruje się raczej na Twoich obecnych związkach, na tym, jak mogą one wpływać na objawy depresji i na sposobach, w jakie możesz poprawić swoje interakcje aby uzyskać zdrowszy stan umysłu.

Źródło: brain-development.net

bottom of page