top of page

Vulvovaginal smärta

Vit sand

För dig med underlivssmärta, vestibulit/vulvodyni och vaginism

Vulvovaginal smärta är ett samlingsbegrepp som omfattar olika former av smärta i underlivet. Det är vanligt förekommande bland kvinnor i reproduktiv ålder och mellan 7-15% av kvinnorna rapporterar någon form av smärta i underlivet.

Denna typ av smärta kan ha en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet och sexuella funktion. Smärtan kan vara en följd av olika orsaker men i  många fall finns ingen tydlig medicinsk förklaring  och då är psykologisk behandling med KBT eller ACT tillsammans med fysioterapi, den mest effektiva behandlingen. Vi arbetar med individuell målformulering (som t. ex att kunna ha omslutande sex) och använder olika tekniker för avslappning, gradvis exponering och lusthöjande övningar. 

Om du lider av något av dessa tillstånd är det viktigt att du får hjälp av psykolog som har kunskap om psykosexuell hälsa.

Jag arbetar ofta i nära samarbete med fysioterapeter på Meja Kvinnohälsa. Målsättningen med teambehandlingen är att samtidigt behandla smärtkänsligheten i vävnaden, rehabilitera bäckenbottens muskler och hjälpa dig med tillståndets psykosexuella konsekvenser. 

Vad är vulvodyni/ vestibulit?

3.png

Vulvodyni är tillstånd som orsakar smärta i underlivet vid tryck eller beröring, såsom vid försök att föra in en tampong, fingrar eller penis, eller vid cykling eller användning av tajta byxor. Smärtan är vanligtvis lokaliserad runt slidmynningen men den kan även vara mer utbredd eller förekomma på andra ställen i underlivet.

Smärtan kan uppträda vid samlagsdebuten eller vid första användningen av en menskopp eller tampong men den kan även uppstå efter flera år av smärtfria samlag och tamponganvändning.

Orsakerna bakom vulvodyni är inte fullständigt förstådda, men troligtvis är det en kombination av flera faktorer som kan orsaka eller utlösa smärtan, samt ytterligare faktorer som kan bidra till att smärtan fortsätter eller försämras. Faktorer som kan ha en koppling till vulvodyni inkluderar upprepade behandlingar med receptfria svampmedel och långvarig användning av p-piller.

 

Hur man hanterar smärtan kan också ha en inverkan på hur väl man återhämtar sig såsom om man upplever katastroftankar eller om man undviker situationer som kan orsaka smärta. Hur ens partner hanterar smärtan kan också påverka situationen.

Tips till dig som lider av vulvodyni

Om du lider av vulvodyni finns det några åtgärder du kan ta själv som kan hjälpa till att förbättra situationen eller hindra att det förvärras:

1. Fortsätt inte med smärtsamt sex.

Det är viktigt att lära känna din kropp och dina smärtnivåer, och det är inte nödvändigt att undvika all form av sexuell aktivitet och intimitet, men det är viktigt att avbryta aktiviteter som orsakar smärta.

2. Berätta för din partner om din smärta och hitta tillsammans sätt att vara intima som inte orsakar smärta för dig.

3. Ta hand om ditt underliv genom att undvika aktiviteter som kan irritera slemhinnorna i underlivet, till exempel överdriven tvättning eller rakning.

 

4. Sök hjälp! Det kan ta flera besök hos sjukvården innan du får en korrekt diagnos och behandling. Om du tidigare inte har tagits på allvar, tveka inte att söka hjälp igen. Du har rätt till vård och det finns hjälp att få!

bottom of page