top of page

Psykologisk hjälp före, under och efter graviditeten

Jag kan hjälpa dig som är gravid med förlossningsrädsla,  depression eller ångest under och efter graviditeten.

De flesta gravida upplever en viss grad av oro, rädsla och ångest inför förlossningen. Men för mer än 10 procent är rädslan så intensiv att den betecknas som kliniskt relevant förlossningsrädsla. Depressionssjukdom eller så kallad postpartumdepression förekommer hos cirka 10–20 procent av alla gravida eller nyblivna mödrar i Sverige. Det kan ses mot bakgrund av att var fjärde kvinna drabbas av egentlig depression någon gång i livet. (källa: SBU). 

Psykisk ohälsa ha funnits med dig redan innan du blev gravid eller uppkommit, försvåras eller förändras under graviditeten. Känslor och upplevelser runt en graviditet, födande och tiden efter är mångfacetterade och beror på en rad olika faktorer. Det kan variera mellan känslor av djup glädje och förverkligande, men också oro, ångest, depression och skräck.

Under graviditet, förlossning och de första stegen som förälder genomgår man omfattande livsförändringar både fysiologiskt och psykologiskt. 

Som psykolog specialiserad på kvinnohälsa  kan jag stödja kvinnor och deras familjer under alla dessa faser, från att drömma om att bli förälder, till att vara gravid, förbereda sig för förlossning, hantera själva förlossningen och den tidiga perioden som nybliven förälder. Jag arbetar även med att främja hälsa under denna tid och erbjuder stöd och behandling för de som upplever svårigheter och inte mår bra.

Förlossningstrauma

Du kanske har en negativ förlossningsupplevelse som du vill bearbeta. Om du upplever exempelvis minnesbilder, mardrömmar, undvikande av tankar, känslor av övergrepp, upplevelser av obstetriskt våld eller att inte ha blivit lyssnad på och förlust av kontroll kan det vara hjälpsam att få psykologiskt stöd.

Jag erbjuder stödsamtal och psykologisk behandling för dig som har varit med om traumatisk förlossning. 

Klicka här för att läsa mer om dem terapeutiska metoder jag använder.

Även blivande medförälder behöver stöd ibland och är självklart välkommen att följas med på besök.

bottom of page