top of page

HANDLEDNING

Möter du människor i ditt arbete och behöver stöd i hur du kan utveckla dina färdigheter och bemötande?

Handledning är en värdefull och effektiv insats för dig och dina medarbetare.

Handledning kan handla om om att skaffa nya kunskaper och färdigheter men också om att utveckla personliga förmågor, för det viktigaste redskapet vi har i vårt arbete är vi själva. Min roll som er handledare kan vara att förmedla psykologisk kunskap på ett sådant sätt att denna kan integreras i olika professioners yrkesutövning. Att tillvarata kompetensen i yrkesgrupper och hos individer samt att hantera professionella dilemman som uppstår i yrkesutövningen.

Genom handledning kan man sin stärka förmågan att hantera komplexa och motstridiga krav som vi ofta möter i arbete med människor. Att upprätthålla en hög kvalitet i sitt arbete är inte något man kan göra ensam – vi behöver kontinuerligt stöd och reflektion för att trivas och blomstra i våra yrkesroller.

I handledningsrelationen finns utrymme för att ventilera sina känslor, reflektera över dem och dra lärdom av dem. Det är en trygg plats där man kan utforska sina tankar och känslor för att växa som yrkesverksam. 

 

Handledning kan ges utifrån enskilda ärenden men också med fokus på gruppen och gruppens arbetsmetoder. 
 

Handledningen sker oftast 1–2 gånger i månaden i 60–120 minuter per tillfälle. Handledningen kan ske på plats i er verksamhet, i Meja kvinnohälsa lokaler i Farsta Centrum eller på distans.


Med handledning får ni en värdefull resurs för att fortsätta utveckla era professionella färdigheter och välmående. Jag ser fram emot att vara er handledare och skapa en givande och stödjande handledningsmiljö för arbetsgruppen.

Vill du veta mer?
Kontakta mig!

Bozena Fatyga

leg psykolog

Jag anpassar handledningen efter dina och

din verksamhets behov!

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
DSC08718-3_edited.jpg
bottom of page