top of page
kontakt Bozena Fatyga psykolog

Kontakt

Adress

Meja Kvinnohälsa

Munkforsplan 33

plan 4

Farsta Centrum

Kontakt

Boka tid

0720389514

Jag erbjuder även terapi online.

  • Instagram

Mottagningen finns på Munkforsplan 33 i Farsta Centrum i Meja kvinnohälsas fina lokaler.

Det tar 20 minuter att åka med tunnelbanans gröna linje från Stockholm central. Från tunnelbaneuppgången är det 150 m. Hit kommer du också lätt med buss, cykel eller bil. Parkering runtom centrum är gratis i 2 h.

Om du kommer med tunnelbanan går du direkt vänster efter parkeringen, förbi Svea Vaccin och Lindex så ser du vår entré. Parkering finns på flera sidor av centrum.

HITTA HIT

bild på ingången till lokalen munkforsplan 33

Kontakta mig genom formuläret nedan så återkommer jag inom 24 timmar eller boka en tid direkt.

Tack för att du skickar in!

GDPR – behandling av personuppgifter


Den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen gäller i hela EU. Syftet med GDPR är att ge oss alla större kontroll över hur personuppgifter hanteras. Lagen skärper också kraven på att personuppgifter ska behandlas säkert.

Här följer en kort sammanfattning av lagar, regler och rutiner som gäller för behandling av personuppgifter vid Bozena Fatyga Psykologi AB. Mer detaljerad information lämnas när vi träffas för ett första möte. Om du har frågor kan du också kontakta Bozena Fatyga Psykologi AB.


Bokningar och förfrågningar


När du bokar tid online, mejlar en förfrågan eller tar kontakt på annat sätt godkänner du att Bozena Fatyga Psykologi AB behandlar dina personuppgifter enligt informationen nedan. Inom hälso- och sjukvården ska din bokning eller förfrågan enligt lag sparas i tio år, även om du inte inleder en kontakt.

När du bokar en tjänst online via extern leverantör kommer dina personuppgifter även att behandlas av leverantören av bokningstjänsten. Du kan alltså då även behöva ta del av den information som leverantören lämnar om villkor och regler för tidsbokningen.


Hälso- och sjukvård
I hälso- och sjukvården finns olika lagar som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Det handlar om lagar för journalföring, sekretess och tystnadsplikt. Du som går i psykoterapi eller annan psykologisk behandling omfattas av de här lagarna.

Legitimerade psykologer är enligt lag skyldiga att föra journal. I journalen dokumenteras uppgifter om din behandling. Syftet är i första hand att du ska få bra och säker vård. Journalen förvaras säkert och ska raderas tidigast tio år efter att den senaste journalanteckningen gjordes.

Legitimerade psykologer arbetar under tystnadsplikt. Både journalen och andra uppgifter som du lämnar omfattas av sekretess. För att uppgifter ska kunna lämnas till utomstående krävs vanligen ditt samtycke. Men det finns undantag. I särskilda fall har psykologen till exempel enligt lag skyldighet att lämna ut uppgifter. Detta gäller bland annat när det finns misstanke om att barn far illa.

Andra uppgifter som Bozena Fatyga Psykologi AB måste spara är betalningsinformation där personuppgifter kan ingå. Detta för att uppfylla de lagstadgade krav som gäller för företagets bokföring och redovisning.

bottom of page